Hinder för rekrytering i svenska företag

Leave a Comment

De senaste åren har arbetslösheten varit särskilt hög i både Sverige och resten av världen. Detta kan kopplas med den ekonomiska krisen som kulminerade för några år sedan, men det är sällan bara en enda orsak som är roten till allt det onda utan den globala arbetslösheten beror på flera olika nämnare. Samtidigt som många välutbildade svenskar går hemma sysslolösa medan de förgäves letar efter jobb inom sin egen bransch, så finns det flera företag som har minst lika svårt att hitta och rekrytera ny personal! Även om detta kanske kan låta lite underligt så finns det en naturlig förklaring till det hela: vissa branscher är helt enkelt mer populära än andra. Med andra ord finns det alltså en hel del lediga jobb och det egentliga problemet är att det inte finns tillräckligt med arbetskraft som har den rätta utbildningen och de rätta kunskaperna för just dessa jobb.

Särskilt vissa branscher har svårt att rekrytera ny personal. Om det inte finns lämpliga arbetstagare inom landets gränser kan en lösning vara att rekrytera arbetskraft från andra länder, men det är fortfarande få svenska arbetsgivare som gör detta eftersom det finns vissa problem med detta som denna artikel tar upp väldigt bra. Att vända sig till ett bemanningsföretag kan vara en god idé, eftersom man då inte behöver lägga ner så mycket resurser på att själv leta efter ny arbetskraft då bemanningsföretaget gör allt för att hitta lämpliga kandidater till jobbet. Detta är som sagt en tillfällig lösning, men för att svara på det växande behovet av arbetskraft inom vissa branscher tycker jag att det vore viktigt att helt enkelt sikta på att locka fler att utbilda sig inom just dessa branscher.