Minska risken för att inte få ett jobb – utbilda er

Leave a Comment

YH utbildningar ger ett försprång

Konkurrensen om jobben blir allt hårdare, oavsett vilken bransch man söker sig till. För att sticka ut bland konkurrensen och göra sig själv mer attraktiv på arbetsmarknaden är det bästa man kan göra att utbilda sig. Något som blir allt mer populärt är att gå yh utbildningar som förbereder en för arbetslivet på bästa tänkbara sätt. Yh utbildningar har så gott som kommit att bli en garanti för att få jobb strax efter att man är klar med sin utbildning. Anledningen till detta är att utbildningen tas fram tillsammans med de framtida arbetsgivarna. Genom att låta näringslivet påverka hur utbildningen utformas kan man låta de som anställer vara med och bestämma vad eleverna ska lära sig. Detta gör att arbetsgivarna får exakt den kompetens som de efterfrågar just nu, och eleverna får lära sig exakt det som de kommer att arbeta med när de är klara med studierna.

Var kan man gå yh utbildningar?

Det finns flera högskolor som ger yh utbildningar, bland annat i Stockholm. En av de viktigaste delarna av dessa utbildningar är den praktik som utförs på olika arbetsplatser. Här får man för första gången komma i kontakt med arbetslivet och får prova hur det man har lärt sig kan omsättas i praktiken. När man gör praktik får man också chansen att knyta kontakter med olika arbetsgivare och har på så sätt redan fått in en fot i sin nya karriär. Av de som studerar på Xenter får till exempel fyra av fem jobb strax efter att de avslutat sina studier och en stor del av förklaringen till detta är just praktiken.